Logistics Tech.jpg

RESOURCES

Your library of eBooks, reports, webinars, videos and blog articles about innovation in logistics

 

EBOOK

EBOOK

Vehicle Routing Problem (VRP): Bài toán Tối ưu Vận Tải

EBOOK

Mô Hình Vận Chuyển Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp F&B Trong Và Hậu COVID-19

EBOOK

How Companies in ASEAN can digitize and optimize E2E Supply Chain

EBOOK

Chuyển đổi số Logistics,

bắt đầu từ đâu?

EBOOK

Doanh nghiệp ASEAN có thể

Số hóa và Tối ưu Chuỗi cung ứng như thế nào?

REPORT

REPORT

Báo cáo Logistics Việt Nam 2019: Logistics nâng cao giá trị nông sản

REPORT

Báo cáo Logistics Việt Nam 2020: Cắt giảm chi phí Logistics

REPORT

Kantar: Báo Cáo Ngành FMCG Sáu Tháng Đầu Năm 2020

 
 

WEBINAR

WEBINAR

Covid-19 và Tác động đến Chuyển đổi số trong Chuỗi cung ứng Việt Nam

WEBINAR

Doanh nghiệp ASEAN có thể Số hoá và Tối ưu Chuỗi Cung Ứng toàn diện như thế nào?

WEBINAR

Đổi mới sáng tạo trong Logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

VIDEO

Abivin vRoute 4.0 - Nền tảng Tối ưu Logistics Toàn diện cho Doanh Nghiệp

Vehicle Routing Problem (VRP) là gì?

Khách hàng sử dụng Abivin vRoute:

Sài Gòn Foods

Phần mềm Quản lý Vận tải Tối ưu cho Chủ hàng

Phần mềm Quản lý Vận tải Tối ưu cho Nhà phân phối

Phần mềm Quản lý Vận tải Tối ưu cho Nhà vận tải

Hiệu ứng Bullwhip trong Chuỗi cung ứng (thời kỳ Covid-19)

5 Chi số Nhà quản lý Logistics cần biết

Abivin - Champion of Startup World Cup 2019

 
 

BLOG

SAY HELLO TO US!

​Singapore Office:

261 Lavender Street,

Singapore

Email: info@abivin.com

Hanoi ​Office:

HCMCC Building, 381 Doi Can

Office Hotline: +84 862 282 166

HR Hotline: +84 968 169 089

Email: info@abivin.com

​Ho Chi Minh City Office:

Saigon Royal Building, 35 Ben Van Don

Office Hotline: +84 976 638 008

Email: info@abivin.com

Copyright © 2020 Abivin

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon