Logistics Tech.jpg

Resources

Your library of eBooks, reports, webinars, videos and blog articles about innovation in logistics

 
open-book.png

eBook

EBOOK

Vehicle Routing Problem (VRP): Bài toán Tối ưu Vận Tải

Vehicle Routing Problem ebook cover

EBOOK

Mô Hình Vận Chuyển Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp F&B Trong Và Hậu COVID-19

Delivery model for F&B ebook cover

EBOOK

How Companies in ASEAN can digitize and optimize E2E Supply Chain

ASEAN supply chain ebook cover

EBOOK

Doanh nghiệp ASEAN có thể

Số hóa và Tối ưu Chuỗi cung ứng như thế nào?

Doanh nghiệp ASEAN tối ưu Logistics ebook logo

EBOOK

Chuyển đổi số Logistics,

bắt đầu từ đâu?

Digital transformation ebook logo

EBOOK

Chuyển đổi số ngành kho vận để giảm chi phí Logistics

Chuyển đổi số ngành kho vận.png
seo-report.png

Report

REPORT

Báo cáo Logistics Việt Nam 2019: Logistics nâng cao giá trị nông sản

Vietnam Logistics Report 2019 cover

REPORT

Báo cáo Logistics Việt Nam 2020: Cắt giảm chi phí Logistics

Vietnam Logistics Report 2020 cover

REPORT

Kantar: Báo Cáo Ngành FMCG Sáu Tháng Đầu Năm 2020

FMCG Report cover
 
 
webinar.png

Webinar

WEBINAR

Covid-19 và Tác động đến Chuyển đổi số trong Chuỗi cung ứng Việt Nam

Covid 19 and Digital transformation webinar cover

WEBINAR

Doanh nghiệp ASEAN có thể Số hoá và Tối ưu Chuỗi Cung Ứng toàn diện như thế nào?

WEBINAR

Đổi mới sáng tạo trong Logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

online-video.png

Video

7 Đúng Trong Logistics - Chìa Khóa Để Quản Lý Logistics Hiệu Quả

Tại Sao Bạn Cần Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Vận Tải (TMS)?

Các Tính Năng Cần Thiết Của Hệ Thống Quản Lý Vận Tải (TMS)

Góc Nhìn Công Thương VTV2: Abivin Tháo Gỡ Các Nút Thắt Ngành Logistics

Kinh nghiệm Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Logistics

Chuyển Đổi Số, bắt đầu từ đâu?

Abivin vRoute 4.0 - Nền tảng Tối ưu Logistics Toàn diện cho Doanh Nghiệp

Vehicle Routing Problem (VRP) là gì?

Khách hàng sử dụng Abivin vRoute:

Sài Gòn Foods

Phần mềm Quản lý Vận tải Tối ưu cho Chủ hàng

Phần mềm Quản lý Vận tải Tối ưu cho Nhà phân phối

Phần mềm Quản lý Vận tải Tối ưu cho Nhà vận tải

Hiệu ứng Bullwhip trong Chuỗi cung ứng (thời kỳ Covid-19)

5 Chi số Nhà quản lý Logistics cần biết

Abivin - Champion of Startup World Cup 2019

 
 
blog.png

Blog