top of page
Logistics Tech.jpg

Resources

Your library of eBooks, reports, webinars, videos and blog articles about innovation in logistics

EBOOK
open-book.png

eBook

EBOOK

Vehicle Routing Problem (VRP): Bài toán Tối ưu Vận Tải

Vehicle Routing Problem ebook cover

EBOOK

Mô Hình Vận Chuyển Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp F&B Trong Và Hậu COVID-19

Delivery model for F&B ebook cover

EBOOK

How Companies in ASEAN can digitize and optimize E2E Supply Chain

ASEAN supply chain ebook cover

EBOOK

Doanh nghiệp ASEAN có thể

Số hóa và Tối ưu Chuỗi cung ứng như thế nào?

Doanh nghiệp ASEAN tối ưu Logistics ebook logo

EBOOK

Chuyển đổi số Logistics,

bắt đầu từ đâu?

Digital transformation ebook logo

EBOOK

Chuyển đổi số ngành kho vận để giảm chi phí Logistics

Chuyển đổi số ngành kho vận.png
seo-report.png

Report

REPORT

Báo cáo Logistics Việt Nam 2019: Logistics nâng cao giá trị nông sản

Vietnam Logistics Report 2019 cover

REPORT

Báo cáo Logistics Việt Nam 2020: Cắt giảm chi phí Logistics

Vietnam Logistics Report 2020 cover

REPORT

Kantar: Báo Cáo Ngành FMCG Sáu Tháng Đầu Năm 2020

FMCG Report cover
REPORT
WEBINAR
webinar.png

Webinar

WEBINAR

Covid-19 và Tác động đến Chuyển đổi số trong Chuỗi cung ứng Việt Nam

Covid 19 and Digital transformation webinar cover

WEBINAR

Doanh nghiệp ASEAN có thể Số hoá và Tối ưu Chuỗi Cung Ứng toàn diện như thế nào?

World Knowledge Forum session cover

WEBINAR

Đổi mới sáng tạo trong Logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

Logistics digital transformation webinar cover
bottom of page