top of page
Logistics Tech.jpg

Tài liệu

Thư viện eBook, báo cáo, webinar, video, và bài viết về đổi mới sáng tạo trong logistics

EBOOK
open-book.png

eBook

EBOOK

Vehicle Routing Problem (VRP): Bài toán Tối ưu Vận Tải

Bìa ebook Vehicle Routing Problem

EBOOK

Mô Hình Vận Chuyển Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp F&B Trong Và Hậu COVID-19

Bìa ebook mô hình vận chuyển tối ưu cho F&B

EBOOK

How Companies in ASEAN can digitize and optimize E2E Supply Chain

Bìa eBook chuỗi cung ứng ASEAN

EBOOK

Doanh nghiệp ASEAN có thể
Số hóa và Tối ưu Chuỗi cung ứng như thế nào?

Bìa ebook Doanh nghiệp ASEAN tối ưu Logistics

EBOOK

Chuyển đổi số Logistics,

bắt đầu từ đâu?

Bìa ebook chuyển đổi số

EBOOK

Chuyển đổi số ngành kho vận để giảm chi phí Logistics

Chuyển đổi số ngành kho vận.png
seo-report.png

Báo cáo

BÁO CÁO

Báo cáo Logistics Việt Nam 2019: Logistics nâng cao giá trị nông sản

Bìa báo cáo logistics Việt Nam 2019

BÁO CÁO

Báo cáo Logistics Việt Nam 2020: Cắt giảm chi phí Logistics

Bìa báo cáo logistics Việt Nam 2020

BÁO CÁO

Kantar: Báo Cáo Ngành FMCG Sáu Tháng Đầu Năm 2020

Bìa báo cáo FMCG sáu tháng đầu năm 2020
REPORT
WEBINAR
webinar.png

Webinar

WEBINAR

Covid-19 và Tác động đến Chuyển đổi số trong Chuỗi cung ứng Việt Nam

Bìa webinar covid-19 và tác động đến chuyển đổi số chuỗi cung ứng Việt Nam

WEBINAR

Doanh nghiệp ASEAN có thể Số hoá và Tối ưu Chuỗi Cung Ứng toàn diện như thế nào?

Bìa bài nói của anh Phạm Nam Long trong Diễn đàn Tri thức Thế giới

WEBINAR

Đổi mới sáng tạo trong Logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

Bìa webinar đổi mới sáng tạo trong logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt
bottom of page