Làm thế nào để chia 1000 địa chỉ cho 10 người lái xe giao hàng?

May 23, 2024 by
Làm thế nào để chia 1000 địa chỉ cho 10 người lái xe giao hàng?
ABI-VNM - Abivin Vietnam, Phạm Nam Long
| No comments yet

Bạn có 1000 địa chỉ giao hàng và 10 lái xe, làm thế nào để bạn chia các địa chỉ cho từng lái xe, sao cho mỗi lái xe có thể đi theo con đường tối ưu nhất?

Route Optimization Problem


Hãy chỉ nói đến 100 địa chỉ và 10 lái xe thôi, đã có một tổ hợp vô cùng lớn phương án để bạn lựa chọn. Đó là một con số khổng lồ với 90 số không, mà có lẽ bạn cần hàng tháng trời để đi theo tất cả các phương án có thể và chọn các tuyến đường tốt nhất có thể. Nói về mặt toán học, đó là một vấn đề thực sự lớn đối với chúng ta cần phải giải quyết.

Theo truyền thống, kế hoạch cung ứng và phân phối hàng của các công ty được soạn thảo bằng tay. Vấn đề giao hàng đến tận tay người tiêu dùng là quy trình điển hình đối với các nhà phân phối, bán lẻ hàng tiêu dùng, hàng tiêu dùng nhanh, dịch vụ bưu chính, thương mại điện tử, thực phẩm và đồ uống, hoặc đối với một số công ty cung ứng khác. Mỗi ngày, một điều phối viên phải dành một vài giờ làm việc tại văn phòng để cố gắng chia bằng tay các địa chỉ giao hàng cho các xe tải và xe máy. Anh (cô) ấy cần phải xem bản đồ liên tục để phân chia các khu vực giao hàng và xác định lộ trình giao hàng cho mỗi lái xe. Trong thực tế, việc điều phối không chỉ phải rà soát các tuyến đường, mà còn phải tính toán đến thời gian mở cửa hàng, tình hình giao thông, thời gian nghỉ trưa, khả năng chuyên chở của đội xe, khả năng có ngõ hẻm, nơi chỉ có xe máy có thể đi qua và vô số rất nhiều hạn chế khác. Với chỉ một điều chỉnh nhỏ về tuyến đường giao hàng cũng như sử dụng xe ô tô hay xe máy để giao hàng đã có thể tiết kiệm hay lãng phí một lượng lớn nhiên liệu và thời gian đi lại.

Đăng ký một bản demo miễn phí của Abivin vRoute - Tối ưu hóa hệ thống giao hàng

Big Data in Logistics and Supply Chain Management


Đối mặt với những vấn đề nêu trên, trong hàng chục năm qua, các công ty toàn cầu có vốn đầu tư hàng trăm triệu đô (USD) đã xây dựng các thuật toán để tính toán các tuyến đường tốt nhất. Để khẳng định sự hơn hẳn, các công ty giao hàng phải cung cấp dịch vụ giao hàng một cách sáng tạo hơn, giảm được chi phí điều hành và quản lý đội xe một cách có hiệu quả. Đó là lý do tại sao phần mềm Tối ưu hóa tuyến đường giao hàng như Abivin vRoute cần phải có. Thuật toán vRoute xử lý tất cả dữ liệu, xem xét các tham số và giúp tiết kiệm 40% các chi phí và nguồn lực bảo đảm. Tự động hoá nhiệm vụ nêu trên cho phép các nhà quản lý có thể tập trung vào các nhiệm vụ thiết yếu hơn như quản lý nhân sự và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Giao hàng đến người dùng cuối được khẳng định là một khâu kém hiệu quả trong chuỗi cung ứng, trong khi chiếm tới 28% tổng chi phí điều chuyển hàng hóa. Sử dụng phần mềm tối ưu hóa tuyến đường giao hàng sẽ làm giảm chi phí vận chuyển và nâng cao khả năng giao hàng. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi ban đầu "Làm thế nào để bạn chia 1000 địa chỉ cho 10 người lái xe giao hàng?" cũng song hành cùng với việc đổi mới tư duy hoạt động kinh doanh truyền thống cho tốt hơn. Như đã nhấn mạnh trong Tạp chí Chuỗi cung ứng số (Tháng Mười một, 2016), vấn đề nêu trên trở thành chủ đạo mà các công ty châu Á vẫn cần phải đầu tư nhiều hơn và nhiều hơn nữa trong đổi mới quản lý chuỗi cung ứng và số hóa các hoạt động của mình. Công nghệ sẽ thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp trong chuỗi cung ứng cho một tương lai hơn nữa.

Xem bài viết tại blog cũ của Abivin

#bigdata #routeoptimizationsoftware #logistics #lastmiledelivery #distribution #AbivinVietnam #vietnamese

Sign in to leave a comment