Bắt đầu nào!

So sánh các gói phí phù hợp nhất với vận hành của bạn

7 ngày dùng thử miễn phí. Không cần thẻ tín dụng.

Basic

$ 0

 • Dễ dàng xem kế hoạch lộ trình của bạn 
 • Manage Sales and Purchase Orders
 • Tối đa 100 khách hàng mỗi kế hoạch tuyến đường
 • Phù hợp với doanh nghiệp có đội xe từ 1 - 3 xe 

Business

$ 350

 • Quản lý, tối ưu lập kế hoạch tuyến đường tự động 
 •  Giám sát việc thực hiện và tạo báo cáo
 • Tối đa 500 khách hàng mỗi kế hoạch tuyến đường
 • Phù hợp với doanh nghiệp có đội xe từ 4 - 10 xe

Premium

$ 900

 • Hỗ trợ người điều phối với tính năng nhà vận tải
 • Phân tích dữ liệu chuyên sâu & Dự đoán 
 • Tối đa 1000 khách hàng mỗi kế hoạch tuyến đường
 • Phù hợp với doanh nghiệp có đội xe trên 10 xe.

Enterprise

Nếu bạn có một Đội xe lớn và cần các tính năng chuyên biệt như đăng nhập một lần (SSO) dựa trên SAML, môi trường kín để thử nghiệm và đào tạo, cần ưu tiên hỗ trợ khi sử dụng và/hoặc tùy chỉnh Logo thương hiện, hãy liên lạc ngay!

Liên hệ với chúng tôi! 

So sánh toàn diện các gói

Quản lý

Basic

 • Manage Organization Chart, Branches, Depots
 • Manage Customers and Suppliers
 • Manage Products, Product Categories and Inventory
 • Manage Vehicle and Vehicle Types
 • Quản lý dịch vụ và loại dịch vụ 
 •  Quản lý dịch vụ và loại dịch vụ

Business

 • Manage Organization Chart, Branches, Depots
 • Manage Customers and Suppliers
 • Manage Products, Product Categories and Inventory
 • Manage Vehicle and Vehicle Types
 • Quản lý dịch vụ và loại dịch vụ 
 •  Quản lý dịch vụ và loại dịch vụ
 • Manage Transfer and Contract Orders (Coming Soon)
 • Quản lý thực thi lộ trình với ứng dụng di động
 • Manage Charges
 • Giám sát & Kiểm soát
 • Manage Notifications

Premium

 • Manage Organization Chart, Branches, Depots
 • Manage Customers and Suppliers
 • Manage Products, Product Categories and Inventory
 • Manage Vehicle and Vehicle Types
 • Quản lý dịch vụ và loại dịch vụ 
 •  Quản lý dịch vụ và loại dịch vụ
 • Manage Transfer and Contract Orders (Coming Soon)
 • Manage Route Execution With Mobile App
 • Manage Charges
 • Giám sát & Kiểm soát
 • Manage Notifications
 • Manage Integrations
 • Báo cáo mô tả & Bảng điều khiển
 • Carrier Portal

Enterprise

 • Manage Organization Chart, Branches, Depots
 • Manage Customers and Suppliers
 • Manage Products, Product Categories and Inventory
 • Manage Vehicle and Vehicle Types
 • Quản lý dịch vụ và loại dịch vụ 
 •  Quản lý dịch vụ và loại dịch vụ
 • Manage Transfer and Contract Orders (Coming Soon)
 • Quản lý thực thi lộ trình với ứng dụng di động
 • Manage Charges
 • Giám sát & Kiểm soát
 • Manage Notifications
 • Quản lý Tích hợp
 • Báo cáo mô tả & Bảng điều khiển
 • Carrier Portal
 • Phân tích dữ liệu chuyên sâu & Dự đoán
 • Ghi chép thay đổi
 • Single Sign-on
 • Xác thực hai yếu tố

Kế hoạch

Basic

 • Lập kế hoạch nhập thủ công 
 • Quản lý lập kế hoạch tuyến đường 
 • Chế độ xem danh sách kế hoạch tuyến đường
 • Kế hoạch tuyến đường Chế độ xem bản đồ

Business

 • Lập kế hoạch nhập thủ công 
 • Quản lý lập kế hoạch tuyến đường 
 • Chế độ xem danh sách kế hoạch tuyến đường
 • Kế hoạch tuyến đường Chế độ xem bản đồ 
 • Kế hoạch lộ trình chạy tự động

Premium

 • Lập kế hoạch nhập thủ công 
 • Quản lý lập kế hoạch tuyến đường 
 • Chế độ xem danh sách kế hoạch tuyến đường 
 • Kế hoạch tuyến đường Chế độ xem bản đồ 
 • Kế hoạch lộ trình chạy tự động 
 • Chất hàng 3D 
 • Lập kế hoạch lộ trình cho kho

Enterprise

 • Lập kế hoạch nhập thủ công 
 • Quản lý lập kế hoạch tuyến đường 
 • Chế độ xem danh sách kế hoạch tuyến đường 
 • Kế hoạch tuyến đường Chế độ xem bản đồ 
 • Kế hoạch lộ trình chạy tự động 
 • Chất hàng 3D 
 • Lập kế hoạch lộ trình cho kho 
 • Machine Learning phân cụm theo tuyến đường (Sắp ra mắt)

Giới hạn sử dụng

Basic

 • 1 chi nhánh
 • 1 kho
 • 2 kế hoạch lộ trình mỗi ngày
 • 100 khách hàng trên mỗi kế hoạch lộ trình
 • 10 Người dùng
 • Not support addition users

Business

 • Không giới hạn chi nhánh 
 • Không giới hạn kho
 • Không giới hạn kế hoạch lộ trình mỗi ngày​
 • 500 khách hàng trên mỗi kế hoạch lộ trình
 • 25 Người dùng
 • $14 fee per addition users

Premium

 • Không giới hạn chi nhánh
 • Không giới hạn kho
 • Không giới hạn kế hoạch lộ trình mỗi ngày​
 • 1000 khách hàng trên mỗi kế hoạch lộ trình
 • 65 Người dùng
 • $13.5 fee per addition users

Enterprise

 • Không giới hạn chi nhánh
 • Không giới hạn kho
 • Không giới hạn kế hoạch lộ trình mỗi ngày​
 • 2000 khách hàng trên mỗi kế hoạch lộ trình
 • 220 Người dùng
 • Contact us

Dịch vụ

Basic

 • Email hỗ trợ

Business

 • Email hỗ trợ 
 • Trò chuyện trực tiếp trong ứng dụng 8x5

Premium

 • Email hỗ trợ 
 • Trò chuyện trực tiếp trong ứng dụng 8x5 
 • Hội thảo trực tuyến đào tạo quản trị viên

Enterprise

 • Email hỗ trợ 
 • Trò chuyện trực tiếp trong ứng dụng 8x5 
 • Hội thảo trực tuyến đào tạo quản trị viên 
 • Chuyên viên tư vấn cùng thành công 
 • Hội thảo đào tạo sử dụng sản phẩm 
 • Trò chuyện trực tiếp trong ứng dụng 24x7

Tùy chỉnh sản phẩm

Basic

Không hỗ trợ

Business

Không hỗ trợ

Premium

 • Bảng điều khiển tùy chỉnh (Sắp ra mắt) 
 • Trường tùy chỉnh (sắp ra mắt)

Enterprise

 • Bảng điều khiển tùy chỉnh (Sắp ra mắt) 
 • Trường tùy chỉnh (sắp ra mắt) 
 • Mô-đun tùy chỉnh (Sắp ra mắt) 
 • Tài nguyên tùy chỉnh (Sắp ra mắt)

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Bạn vẫn còn câu hỏi? Gọi cho chúng tôi theo số +84 862 282 166 hoặc email info@abvin.com