top of page

Đối tác tích hợp của chúng tôi

integration partners of Abivin

Abivin vRoute có thể được tích hợp liền mạch với nhiều hệ thống ERP và Viễn thông để cung cấp cho bạn quy trình quản lý chuỗi cung ứng được kết nối. Một số hệ thống mà chúng tôi đã tích hợp thành công đến từ các công ty lớn như SAP, Oracle, Manhattan Associates, Microsoft, v.v. 

bottom of page