5 Cách giảm Chi phí Giao hàng Chặng cuối (Last mile delivery)

Cụm từ “Chặng cuối” (Last mile) không chỉ là một từ ngữ hoa mỹ trong ngành Logistics và chuỗi cung ứng. Giao hàng chặng cuối đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng. Tuy nhiên, chi phí cao chính là vấn đề được tạo ra từ sự thiếu hiệu quả và khó khăn khi tiếp cận người dùng của giao hàng chặng cuối. Doanh nghiệp có thể làm gì để giảm chi phí? Có cách nào để kiểm soát đội xe một cách hiệu quả hơn không? Có công cụ nào để dự đoán, phòng tránh và giảm thiểu các vấn đề trong giao hàng. However, the inefficiency of delivering goods and difficulties in reaching end users trigger last-mile problems by dint to high transportation expenses. How can businesses reduce the cost of last-mile delivery? Are there any effective ways to facilitate fleet management? Or are there any intriguing tools that can anticipate, avoid, and mitigate

High last mile delivery costs
Đâu là cách để giảm Chi phí Giao hàng Chặng cuối?

1. Sử dụng Phần mềm Tối ưu Lộ trình

It is undeniable that an optimized route plan is the best way to minimize your cost. A route optimization software establishes best routes and assigns orders based on the volumes, traffic conditions, time arrival estimation, depots, time windows of stores, number of vehicles, loads, etc. in the least amount of time. Instead of manually planning, the best route optimization system helps businesses allocate time and resources more efficiently and economically as well as reduce operational costs, overhead costs, and fuel expenses on road. If you want to shortlist the key software features needed to manage last-mile delivery, please read more here.

Optimized route planning
Một lộ trình tối ưu chính là cách tốt nhất để giảm chi phí

2. Tối ưu hóa phân bố trọng tải

Load distribution refers to the allotment of goods loaded on vehicles to make the best use of the capacity. Its main goal is to maximize resource utilization and minimize response time without overloading any resources. In detail, to execute a larger volume (i.e. a full loaded truck) is an optimal way to reduce transportation costs, number of deliveries, and risk of damage to products caused by extra space. With better load distribution, you can reduce the number of vehicles and human resources, which helps mitigates the cost and increase efficiency and accuracy.

Load distribution to reduce last mile delivery costs
Các cách phân bố trọng tải khác nhau

3. Đặt kho gần khu dân cư

The third way to reduce last-mile cost is by placing warehouses in urban areas, near end-user places. Depending on your business, there are different types of warehouse: sun warehouse, x-dock. Rather than thousands of middle distribution channels, these urban warehouses are now near the highly populated areas for quicker and more convenient shipping. Goods are transported from production sites, stored there then delivered to the end customers. It lessens last-mile delivery costs while improving the speed and responsiveness of the supply chain.

Urban Warehouse to reduce last mile delivery costs
Cách thứ ba để giảm chi phí chặng cuối là đặt kho quanh các khu dân cư, gần nơi sinh sống của người dùng cuối

4. Chọn xe giao hàng phù hợp với mục đích

Doanh nghiệp cần lựa chọn loại xe phù hợp với từng mục đích, điều kiện địa lý và điều kiện giao thông khác nhau. Ví dụ, đô thị là nơi có mật độ dân cư cao và tình trạng kẹt xe phổ biến, vì thế rất khó để sử dụng cùng loại xe giao hàng với vùng ngoại ô và nông thôn. Bạn có thể lựa chọn trong số rất nhiều loại xe giao hàng như xe máy, xe tải, xe thùng, xe con,... Với loại xe giao hàng phù hợp, bạn có thể tối ưu tỷ lệ đầy xe (Vehicle Fill Rate), giảm chi phí và thời gian giao hàng, góp phần nâng cao hiệu quả giao hàng chặng cuối.

5. Đừng quên Logistics thu hồi (Reverse Logistics)

Reverse logistics involves the process of delivering the desired goods to customers, receiving and sending back their unwanted products. At least 30% of all products ordered online are returned as compared to 8.89% in brick-and-mortar stores. This means the delivery of products does not put an end to your job. 92% of consumers said that they would buy again if the product return process was easy whereas 79% of consumers prefer free return shipping. Hence, reverse logistics needs utilizing with a good return plan; otherwise, this factor will substantially increase last-mile delivery costs.

Quy trình Logistics thu hồi
Quy trình Logistics thu hồi

Nguồn ảnh

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày nay, các doanh nghiệp có thêm nhiều động lực để ứng dụng công nghệ vào quá trình giao hàng. Đây chính là chìa khóa để doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt, nâng cao hiệu quả và phát triển kinh doanh. Công nghệ cũng chính là yếu tố góp phần hoàn thiện chặng cuối của quá trình giao hàng. Tuy nhiên, chỉ tập trung vào giao hàng là chưa đủ. Một quá trình giao hàng chặng cuối hoàn thiện và hiệu quả cần sự kết hợp nhịp nhàng của quản lý đơn hàng, quản lý kho, tối ưu hóa lộ trình, phân phối.

Với Abivin vRoute 3.0, bạn có thể tìm thấy tất cả những gì quan trọng nhất trong một Abivin vRoute 3.0, all you need are incorporated in Phần mềm Quản lý Chuỗi cung ứng tối ưu. with an easy-to-use interface. Trí tuệ nhân tạo và Học máy là những công nghệ được áp dụng, cùng với thuật toán thông minh góp phần giảm chi phí giao hàng và phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn. Abivin vRoute được phát triển không chỉ để giải quyết một vấn đề, mà còn tối ưu hóa hiệu quả và nâng cao khả năng vận hành doanh nghiệp của bạn.

---

Tài liệu tham khảo:

https://www.logisticsbureau.com/fixing-retail-supply-chain/

https://www.carpal.me/press-news/last-mile-delivery-costs/

http://mylogisticsmagazine.com/logistics/columnist/driving-cost-last-mile-delivery/

https://www.mitchellsny.com/blog/overcoming-last-mile-logistics-challenges/

https://www.supplychaindive.com/news/last-mile-spotlight-retail-costs-fulfillment/443094/

#AbivinvRoute #routeoptimizationsoftware #lastmile #lastmiledelivery #TransportationManagementSystem #solvevehicleroutingproblem #machinelearning #artificialintelligence #supplychain #english

Đăng nhập để viết bình luận
Ra mắt Abivin vRoute 3.0 - Phần mềm Quản lý chuỗi cung ứng tối ưu