top of page
Logistics Tech.jpg

Recursos

Tu biblioteca de eBooks, informes, webinars, videos y artículos de blog sobre innovación en logística

EBOOK
open-book.png

libro electronico

LIBRO ELECTRONICO

Problema de generación de rutas para vehículos (VRP): Bài toán Tối ưu Vận Tải

Vehicle Routing Problem ebook cover

LIBRO ELECTRONICO

Mô Hình Vận Chuyển Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp F&B Trong Và Hậu COVID-19

Delivery model for F&B ebook cover

LIBRO ELECTRONICO

Cómo las empresas de la ASEAN pueden digitalizar y optimizar la cadena de suministro E2E

ASEAN supply chain ebook cover

LIBRO ELECTRONICO

Doanh nghiệp ASEAN có thể

Số hóa và Tối ưu Chuỗi cung ứng như thế nào?

Doanh nghiệp ASEAN tối ưu Logistics ebook logo

LIBRO ELECTRONICO

Chuyển đổi số Logística,

bắt đầu từ đâu?

Digital transformation ebook logo

LIBRO ELECTRONICO

Chuyển đổi số ngành kho vận để giảm chi phí Logística

Chuyển đổi số ngành kho vận.png
seo-report.png

Reporte

REPORTE

Báo cáo Logística Việt Nam 2019: Logística nâng cao giá trị nông sản

Vietnam Logistics Report 2019 cover

REPORTE

Báo cáo Logística Việt Nam 2020: Cắt giảm chi phí Logística

Vietnam Logistics Report 2020 cover

REPORTE

Kantar: Báo Cáo Ngành FMCG Sáu Tháng Đầu Năm 2020

FMCG Report cover
REPORT
WEBINAR
webinar.png

seminario web

SEMINARIO WEB

Covid-19 và Tác động đến Chuyển đổi số trong Chuỗi cung ứng Vietnam

Covid 19 and Digital transformation webinar cover

SEMINARIO WEB

Doanh nghiệp ASEAN có thể Số hoá và Tối ưu Chuỗi Cung Ứng toàn diện như thế nào?

World Knowledge Forum session cover

SEMINARIO WEB

Đổi mới sáng tạo trong Logística để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

Logistics digital transformation webinar cover
bottom of page