Logistics Xanh: Giao hàng hiệu quả đồng thời Giảm thiểu khí thải

May 25, 2024 by
Logistics Xanh: Giao hàng hiệu quả đồng thời Giảm thiểu khí thải
ABI-VNM - Abivin Vietnam, Phạm Nam Long
| No comments yet

Quản lý Chuỗi Cung Ứng xanh là sự tích hợp các phương pháp đổi mới và thân thiện với môi trường vào quy trình cung ứng. Trong một quy trình chuỗi cung ứng tiêu chuẩn, các nhà kinh tế đã nhận thấy mối lo ngại ngày một gia tăng về biến đối khí hậu và áp lực cho các công ty trong việc giảm lượng khí thải.

Quản lý chuỗi cung ứng xanh
Quản lý chuỗi cung ứng xanh

Sự tham gia của bộ phận Logistics trong các tổ chức đã trở thành một phần thiết yếu cho sự phát triển kinh tế. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Logistics hiệu quả đề cập đến việc giảm thiểu chi phí vận chuyển, lưu trữ và chuyển nhượng sản phẩm đến người tiêu dùng từ các công ty. Do đó, các chương trình và trọng tâm gần đây của các ngành là giảm thiểu lượng khí thải carbon và điều chỉnh các hoạt động Logistics nhằm thúc đẩy sự bền vững và giảm tác động dài hạn.

Tác động của Logistics đến môi trường

Thuật ngữ “Logistics xanh” được định nghĩa là các chiến lược và cách tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng nhằm giảm năng lượng và tác động môi trường của việc phân phối hàng hóa, trong đó tập trung vào quản lý chất thải, xử lý vật liệu, đóng gói và vận chuyển. Mục đích cơ bản của việc thực hiện Logistics xanh là phát triển, duy trì môi trường không khí sạch với hiệu quả tích cực của việc cân bằng cách sử dụng năng lượng.

Logistics xanh phát triển và duy trì môi trường không khí sạch
Logistics xanh phát triển và duy trì môi trường không khí sạch

Nguồn ảnh

Trong Logistics, vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác là nguyên nhân chính của khí thải carbon và ô nhiễm môi trường, bên cạnh những tác động đáng kể của các hoạt động Logistics khác. Việc triển khai Logistics xanh trong các công ty có thể mang lại hiệu quả tích cực bao gồm tăng cường hiệu quả Logistics, giảm ô nhiễm, giảm tiêu thụ nguyên liệu, tăng cường việc tuân thủ luật môi trường và giảm sự không bền vững thông qua điều chỉnh tài nguyên thiên nhiên để sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Theo tiêu chuẩn ISO 14000, Logistics xanh cung cấp chỉ dẫn để các công ty cải thiện và hệ thống hóa nỗ lực quản lý môi trường của mình. Ngoài ra, quản lý chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng xanh có thể giúp các công ty giảm khí thải carbon và đạt được sự bền vững thông qua việc áp dụng một số kỹ thuật đơn giản trong hoạt động hàng ngày. Một số phương pháp bao gồm giảm lượng khí thải carbon dioxide, giảm việc sử dụng năng lượng không tái tạo (dầu đốt, than và khí đốt), ít phá rừng, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm - tái sử dụng - tái chế, thúc đẩy sử dụng tài nguyên sạch, bền vững.

Làm thế nào các công ty có thể ứng dụng Logistics Xanh?

Logistics xanh có một vai trò quan trọng trong quá trình thương mại, vận chuyển và giao hàng. Cả thế giới đang đứng trước lo ngại về khí thải carbon dioxide trong việc chuyển hàng hóa. Trước đây, nhiều ngành giao thông vận tải đã sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sản xuất các sản phẩm từ các nguồn năng lượng bao gồm năng lượng điện, năng lượng gió và sử dụng năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ở phạm vi rộng, ngành giao thông vận tải phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu không thể tái tạo cùng với các khí thải ra carbon dioxide. Vì vậy, theo các chuyên gia, Logistics xanh có thể được ứng dụng trong các công ty qua các quy trình mua hàng, quy trình sản xuất, quản lý kho, quản lý vận tải và EMS.

Quy trình ứng dụng logistics xanh
Quy trình ứng dụng logistics xanh

Nguồn ảnh

Quy trình mua hàng: Khía cạnh này bao gồm việc cải tiến các cơ sở thương mại bằng cách áp dụng công nghệ thông tin trong giao thương với doanh nghiệp (B2B) và sử dụng thương mại điện tử hoặc internet. Điều này có nghĩa là giảm giấy tờ và tài liệu. Chấp nhận mua hàng bền vững có thể giúp giảm lãng phí, tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng danh tiếng của một công ty.

Quy trình sản xuất: Các công ty cần đào tạo nhân viên trong bộ phận Logistics để cung cấp kiến ​​thức về việc giảm sử dụng năng lượng. Chất lượng sản xuất phải được giữ nguyên; chất thải sản xuất nên được giảm trong khi làm sản xuất hàng hóa; nước nên được tái sử dụng càng nhiều càng tốt và khí độc hại phải được giảm tối đa.

Quy trình quản lý kho: Khía cạnh này bao gồm các hoạt động như chuyển sản phẩm vào kho, đóng gói tái chế, vận chuyển hàng hóa trong kho. Các công ty cần giảm việc sử dụng xe nâng cùng với giảm xử lý kép để tối ưu năng lượng và nhiên liệu.

Quá trình vận chuyển: Quá trình phân phối bao gồm nhiều phương thức: vận chuyển đường bộ, qua đường sắt, bằng đường hàng không hoặc qua các phương tiện giao thông đường thủy. Các công ty có thể chọn phương tiện thân thiện với môi trường như đường sắt hoặc ít sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để phân phối hàng hóa. Với Hệ thống Tối ưu hóa Logistics như Abivin vRoute, các công ty có thể giảm số lượng xe cần thiết để giao hàng, qua đó giảm lượng khí thải carbon. Bằng cách kết hợp hệ thống Abivin vRoute với các thiết bị telematics, các công ty có thể theo dõi các số liệu như thời gian xe chạy trên đường, mức nhiên liệu, khí thải,... để kiểm soát chặt chẽ nỗ lực Logistics xanh của mình.

Hệ thống quản lý môi trường (EMS): Hai tiêu chuẩn chính ISO 14001: 2004 và ISO 14004: 2004 cung cấp các yêu cầu và chỉ dẫn cho hệ thống EMS. Các công ty có thể giảm lượng khí thải carbon bằng cách thực hiện EMS trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Các hoạt động bao gồm ghi nhãn, đánh giá hiệu suất, phân tích vòng đời,...

Kết luận

Tóm lại, Logistics xanh bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc giảm thiểu và đo lường tác động môi trường của các hoạt động chuỗi cung ứng. Các công ty nên chọn chiến lược chuỗi cung ứng và Logistics phù hợp với chính sách và mục tiêu kinh doanh của mình. Chiến lược này nên được áp dụng phù hợp với chi phí, thu nhập, công nghệ có sẵn, ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến môi trường và tất cả những thành phần tham gia trong chuỗi cung ứng. Logistics xanh nên được áp dụng theo cách giảm lượng khí thải carbon và vận hành chuỗi cung ứng mà không làm gián đoạn nhu cầu của công ty và người dùng cuối.

Tài liệu tham khảo

1.https://supplychaingamechanger.com/the-supply-chain-carbon-footprint-reduction-strategy/

#greenlogistics #supplychainplanning #routeoptimizationsoftware #supplychain #futureofdistribution #vietnamese

Sign in to leave a comment