Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

February 11, 2020

Trong kinh tế học, Nguồn cầu là một khái niệm cơ bản đề cập đến mong muốn mua hàng hóa, dịch vụ và sự sẵn sàng trả giá của người tiêu dùng. Nhu cầu, cùng với nguồn cung, xác định giá thực tế của hàng hóa và khối lượng hàng hóa đang thay đổi trong một thị trường.

January 17, 2020

SaaS, hay còn gọi là Phần mềm dạng Dịch vụ, được cung cấp qua nền tảng điện toán đám mây, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp như: tiết kiệm chi phí và tốc độ triển khai cao, cải thiện tương tác so với những doanh nghiệp sử dụng phần mềm on-premises với cùng...

January 7, 2020

Trong kinh tế học, nguồn cung là một khái niệm cơ bản mô tả tổng số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định có sẵn cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng thể hiện nhu cầu  đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó sau đó làm cạn kiệt nguồn cung sẵn có, điều này thường...

January 2, 2020

Nạn đói được cho là chỉ tồn tại ở các nước nghèo, và mọi người thường tin rằng, nguyên nhân gây ra nạn đói là do thiếu lương thực. Mặc dù phần lớn đều cho rằng nạn đói là hậu quả của việc sản xuất không hiệu quả, nhưng điều đó thường không phải là nguyên nhân chính. Ng...

December 26, 2019

Năm 2019, thị trường vận tải và logistics toàn cầu chịu tác động bởi các yếu tố chính gồm: những bước tiến lớn về công nghệ, biến động thương mại quốc tế, những xu hướng mới trong thương mại điện tử và các yêu cầu mới về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu...

December 25, 2019

Có năm yếu tố chính ảnh hưởng đến các quyết định về vận tải: Bên gửi hàng, Bên nhận hàng, Nhà vận tải/trung gian, Chính phủ và Công chúng. Các chính sách sẽ được hình thành xung quanh năm yếu tố này. Điều này có thể phức tạp và có xu hướng dẫn đến xung đột.

Tùy thuộc và...

December 19, 2019

Bối cảnh quản lý chuỗi cung ứng đang dần được cải thiện như một câu trả lời cho sự phát triển gần đây của ngành công nghiệp này. 2019 là một năm đầy thách thức đối với các doanh nghiệp Logistics trong việc cải thiện chuỗi cung ứng để cố gắng bắt kịp với tốc độ phát tri...

December 11, 2019

Không thể phủ nhận rằng hiệu quả của định tuyến trong giao hàng có thể ảnh hưởng đến khách hàng của công ty, chuỗi cung ứng và cả sự phát triển chung. Trong hoạt động giao hàng, việc hoạch định tuyến đường nên được tối ưu hóa để giữ chi phí ở mức tối thiểu. Hoạch định...

December 3, 2019

Phân phối là một trong những ngành quan trọng ở Indonesia với các hoạt động liên quan đến bán buôn, nhập khẩu, xuất khẩu và bán lẻ. Phân phối được định nghĩa là một ngành thiết yếu, đảm bảo sản phẩm có sẵn cho người mua bằng cách phân bổ nó thông qua thị trường. Các bư...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts