Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

July 17, 2019

Logistics bên thứ 3 (3PL Logistics) được cho là sẽ định hình lại đáng kể toàn cảnh chuỗi cung ứng trong năm 2019 cũng như lĩnh vực logistics trong tương lai. Trong khi đó, phần mềm tối ưu hoá tuyến đường vận chuyển giúp cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn chuỗi bằng...

July 10, 2019

Third-party Logistics Providers (3PLs) can significantly shape the supply chain landscape in 2019 as well as the future logistics. Meanwhile, Route Optimization Software is proven to boost operational efficiency by solving vehicle routing & scheduling problems which th...

May 4, 2019

Những công ty có đội xe giao hàng có thể sử dụng phần mềm tối ưu lộ trình giao hàng cho hệ thống quản lý vận tải của mình để giảm chi phí logistics. Phần mềm tối ưu lộ trình giao hàng giúp bạn giao hàng với ít tài nguyên hơn và quãng đường ngắn hơn, đem lại hiệu quả gi...

April 25, 2019

Introduction

Firms with small or large fleets may incorporate Route Optimization Software into their system of fleet management to enhance route efficiency and increase profits. The main aim is to do more work with less resources and in fewer miles. Route optimization s...

May 3, 2018

Hệ thống quản lý vận tải là môt trong 5 phần mềm cần thiết đối với mọi nhà quản lý chuỗi cung ứng. Sau khi bạn lựa chọn được hệ thống quản lý vận tải, việc cài đặt, đào tạo, báo cáo, thông báo có thể đẩy chi phi lên cao hơn 25 – 30% so với mức ước tính ban đầu. Bạn cũn...

April 26, 2018

Transportation Management System (TMS) is one of 5 best software every logistics manager needs. Once a TMS is opted, installation, training, reports and notifications may cost you 25 - 30% more than initially estimated. You also need to take into account the cost of th...

April 19, 2018

Cụm từ “Chặng cuối” (Last mile) không chỉ là một từ ngữ hoa mỹ trong ngành Logistics và chuỗi cung ứng. Giao hàng chặng cuối đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng. Tuy nhiên, chi phí cao chính là vấn đề được tạo ra từ sự thiế...

April 12, 2018

The term “last mile” is more than just a buzzword in the logistics and supply chain industry, concerning the transportation of goods to the final destination. Last mile delivery plays a key role in maintaining customer satisfaction. You can measure your fleet performan...

August 16, 2017

Là nhà quản lý logistics, đã bao giờ bạn phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để đề ra kế hoạch phân phối hàng hoá cho đội của bạn? Dù vậy, bạn cũng không thể xác định được kế hoạch đó đã là tối ưu nhất hay chưa, bạn không có cách nào để theo dõi tiến độ và hiệu...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us