Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

July 17, 2019

Logistics bên thứ 3 (3PL Logistics) được cho là sẽ định hình lại đáng kể toàn cảnh chuỗi cung ứng trong năm 2019 cũng như lĩnh vực logistics trong tương lai. Trong khi đó, phần mềm tối ưu hoá tuyến đường vận chuyển giúp cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn chuỗi bằng...

July 10, 2019

Third-party Logistics Providers (3PLs) can significantly shape the supply chain landscape in 2019 as well as the future logistics. Meanwhile, Route Optimization Software is proven to boost operational efficiency by solving vehicle routing & scheduling problems which th...

March 13, 2019

Việc lựa chọn phần mềm đúng đắn cho doanh nghiệp giúp đạt hiệu quả trong quy trình, khả năng bao quát trong chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận chuyển. Một trong những phần mềm đó là Phần mềm Quản lý Vận tải (TMS), một phần của quản lý chuỗi cung ứng liên quan đến hoạt...

December 18, 2018

The Holiday season is almost upon us, it is a time when consumer demand can make or break a business. If you are a business-owner, you know that now is the time

November 6, 2018

Abivin vRoute system enables users to approach efficient logistics management processes. Both versions of Abivin vRoute, 1.0 and 3.0, have the same basic features, which have been developed and upgraded to save time and logistics cost for customers.

October 16, 2018

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một trong những trung tâm sản xuất, thương mại có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, với hơn 600 triệu người tiêu dùng, lực lượng lao động dồi dào và ngành công nghiệp thương mại điện tử đang trên đà phát triển. Theo cùng...

September 18, 2018

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a major global hub of manufacturing and trade, as well as one of the fastest-growing markets in the world with a consumer base of more than 600 million, an expanding labor force and a soaring E-commerce industry. Tr...

August 28, 2018

Những năm gần đây, ngành Logistics ở khu vực ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) đang phát triển mạnh. ASEAN dần trở thành trung tâm Logistics lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc vận chuyển hàng hoá “chặng cuối cùng” (last-mile) trong chuỗi cung ứng,...

August 21, 2018

The logistics industry in ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) is thriving in recent years, making it a huge logistics hub for both domestic and foreign investors. The shipment of goods to their final destination, referred to as last mile delivery in the supp...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us