Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

November 20, 2019

Tắc nghẽn giao thông vẫn luôn là một trong những trở ngại lớn nhất trong quản lý Logistics. Trong khi xu hướng này vẫn tiếp diễn, các nhà khai thác dịch vụ vận tải hàng hóa phải đối mặt với thử thách làm sao để lên được lịch trình giao hàng cho hiệu quả nhất. Bài viết...

November 15, 2019

Traffic congestion has remained as one of the biggest pain points in logistics management. As this trend keeps growing, freight service operators are challenged to come up with the most cost-efficient schedules for delivery. This article discusses traffic congestion ca...

July 17, 2019

Logistics bên thứ 3 (3PL Logistics) được cho là sẽ định hình lại đáng kể toàn cảnh chuỗi cung ứng trong năm 2019 cũng như lĩnh vực logistics trong tương lai. Trong khi đó, phần mềm tối ưu hoá tuyến đường vận chuyển giúp cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn chuỗi bằng...

July 10, 2019

Third-party Logistics Providers (3PLs) can significantly shape the supply chain landscape in 2019 as well as the future logistics. Meanwhile, Route Optimization Software is proven to boost operational efficiency by solving vehicle routing & scheduling problems which th...

June 13, 2019

Recently, using advanced technology instead of human beings has become more and more popular in many types of business, not only in Logistics industry. However, not every company is willing to change for the two following reasons:

  • First, the traditional way has beco...

June 8, 2019

Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến thay cho con người ngày càng trở nên phổ biến. Ngành công nghiệp Logistics cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng thay đổi. Có hai lý do chính cho việc này, một là các doanh nghiệp ngại t...

May 4, 2019

Những công ty có đội xe giao hàng có thể sử dụng phần mềm tối ưu lộ trình giao hàng cho hệ thống quản lý vận tải của mình để giảm chi phí logistics. Phần mềm tối ưu lộ trình giao hàng giúp bạn giao hàng với ít tài nguyên hơn và quãng đường ngắn hơn, đem lại hiệu quả gi...

April 25, 2019

Introduction

Firms with small or large fleets may incorporate Route Optimization Software into their system of fleet management to enhance route efficiency and increase profits. The main aim is to do more work with less resources and in fewer miles. Route optimization s...

April 3, 2019

Quản lý Chuỗi Cung Ứng xanh là sự tích hợp các phương pháp đổi mới và thân thiện với môi trường vào quy trình cung ứng. Trong một quy trình chuỗi cung ứng tiêu chuẩn, các nhà kinh tế đã nhận thấy mối lo ngại ngày một gia tăng về biến đối khí hậu và áp lực cho các công...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive