Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

November 12, 2019

Giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng trong ngành logistics. Mặc dù ngày nay, hình ảnh xe tải và tàu hỏa đang vận chuyển hàng hoá cho các doanh nghiệp là vô cùng phổ biến, hiếm người hiểu được rằng nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của dịch vụ vận t...

November 8, 2019

Transportation is an inseparable component of logistics. While the sights of trucks and trains carrying products of a company or parked at a business facility are common, few people understand how much the economy depends on economic and reliable transport.

(Image Sourc...

November 6, 2019

"Telematics", nghe khá lạ tai nhưng thực chất nó được tạo thành từ việc ghép giữa các từ TELEcommunication (viễn thông) và inforMATICS (tin học). Cảm biến telematics là thiết bị hỗ trợ các công ty 3PL theo dõi thời gian thực của các dữ liệu khác nhau như vị t...

November 1, 2019

There are many telematics providers that can help 3PLs enable real-time track & trace of different types of data like location, vehicle stop, door open/close, temperature, etc. This article will introduce top 5 telematics sensor providers for 3PL companies.

October 8, 2019

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về sự khác biệt giữa 1PL, 2PL, 3PL, 4PL và 5PL trong Logistics.

1PL: 1st Party Logistics - Logistics bên thứ nhất

Nguồn ảnh

Logistics bên thứ nhất (Logistics tự cấp) có thể là một doanh nghiệp hoặc một cá nhân cần vận ch...

October 2, 2019

In this article, we will go into detail about the differences between 1PL, 2PL, 3PL, 4PL and 5PL in Logistics. 

1PL: 1st Party Logistics

Image Source

First-party logistics service provider is a firm or an individual that needs to have cargo, freight, goods, products...

July 17, 2019

Logistics bên thứ 3 (3PL Logistics) được cho là sẽ định hình lại đáng kể toàn cảnh chuỗi cung ứng trong năm 2019 cũng như lĩnh vực logistics trong tương lai. Trong khi đó, phần mềm tối ưu hoá tuyến đường vận chuyển giúp cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn chuỗi bằng...

July 10, 2019

Third-party Logistics Providers (3PLs) can significantly shape the supply chain landscape in 2019 as well as the future logistics. Meanwhile, Route Optimization Software is proven to boost operational efficiency by solving vehicle routing & scheduling problems which th...

May 29, 2019

Đã có nhiều tranh luận với mục đích tìm ra cách tốt nhất để đảm bảo tính hiệu quả trong dịch vụ vận tải hàng hóa. Trong đó, có hai phương pháp phân phối phổ biến nhất và được coi là đối lập với nhau, đó là phương pháp Hub-and-Spoke và Point-to-Point. Vậy đâu là chiến l...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload