Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

December 3, 2019

Phân phối là một trong những ngành quan trọng ở Indonesia với các hoạt động liên quan đến bán buôn, nhập khẩu, xuất khẩu và bán lẻ. Phân phối được định nghĩa là một ngành thiết yếu, đảm bảo sản phẩm có sẵn cho người mua bằng cách phân bổ nó thông qua thị trường. Các bư...

December 3, 2019

Đối với người quản lý, lựa chọn nhà vận tải sao cho phù hợp luôn là một quyết định đầy thách thức. Đối tác vận tải sẽ là một nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, đánh giá các công ty cung cấp dịch vụ vận tải để chọn ra đối tác phù...

November 29, 2019

Distribution is one of the most important businesses in Indonesia with relevant activities of wholesale, import, export, and retail represented in the process. Distribution is defined as an essential business that makes products available for purchase by allocating it...

November 22, 2019

Selecting a carrier to ship with is a challenging decision for many managers. A shipping partner will have a significant impact on the operations of the corporation. It is important for managers to evaluate a carrier provider to choose the most suitable one for shippin...

November 20, 2019

Tắc nghẽn giao thông vẫn luôn là một trong những trở ngại lớn nhất trong quản lý Logistics. Trong khi xu hướng này vẫn tiếp diễn, các nhà khai thác dịch vụ vận tải hàng hóa phải đối mặt với thử thách làm sao để lên được lịch trình giao hàng cho hiệu quả nhất. Bài viết...

November 15, 2019

Traffic congestion has remained as one of the biggest pain points in logistics management. As this trend keeps growing, freight service operators are challenged to come up with the most cost-efficient schedules for delivery. This article discusses traffic congestion ca...

November 12, 2019

Giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng trong ngành logistics. Mặc dù ngày nay, hình ảnh xe tải và tàu hỏa đang vận chuyển hàng hoá cho các doanh nghiệp là vô cùng phổ biến, hiếm người hiểu được rằng nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của dịch vụ vận t...

November 8, 2019

Transportation is an inseparable component of logistics. While the sights of trucks and trains carrying products of a company or parked at a business facility are common, few people understand how much the economy depends on economic and reliable transport.

(Image Sourc...

October 29, 2019

Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm việc điều tiết hàng hóa và dịch vụ thông qua việc lập kế hoạch hiệu quả, thiết kế, thực hiện, kiểm soát và giám sát các hoạt động của chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng và quản lý Logistics có vai trò quan trọng không thể phủ nhận với mọi côn...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload