Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

February 11, 2020

Trong kinh tế học, Nguồn cầu là một khái niệm cơ bản đề cập đến mong muốn mua hàng hóa, dịch vụ và sự sẵn sàng trả giá của người tiêu dùng. Nhu cầu, cùng với nguồn cung, xác định giá thực tế của hàng hóa và khối lượng hàng hóa đang thay đổi trong một thị trường.

February 6, 2020

In economics, demand is a fundamental concept that refers to a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay a price for them. Demand, along with supply, determines the actual prices of goods and the volume of goods that changes hands in a mar...

January 17, 2020

SaaS, hay còn gọi là Phần mềm dạng Dịch vụ, được cung cấp qua nền tảng điện toán đám mây, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp như: tiết kiệm chi phí và tốc độ triển khai cao, cải thiện tương tác so với những doanh nghiệp sử dụng phần mềm on-premises với cùng...

January 14, 2020

SaaS, or Software as a Service, offered via a cloud computing platform, brings out enormous benefits for businesses, such as: cost savings and fast speed in deployment, communication improvement compared to a business using on-premise software for the same purpose. Thi...

January 2, 2020

Nạn đói được cho là chỉ tồn tại ở các nước nghèo, và mọi người thường tin rằng, nguyên nhân gây ra nạn đói là do thiếu lương thực. Mặc dù phần lớn đều cho rằng nạn đói là hậu quả của việc sản xuất không hiệu quả, nhưng điều đó thường không phải là nguyên nhân chính. Ng...

December 30, 2019

Hunger is considered to exist only in poor countries, and the common belief of what causes hunger is just the lack of food. Even though most people assume that hunger is the consequences of inefficient food production, that’s usually not the case. Even the poorest area...

December 26, 2019

Năm 2019, thị trường vận tải và logistics toàn cầu chịu tác động bởi các yếu tố chính gồm: những bước tiến lớn về công nghệ, biến động thương mại quốc tế, những xu hướng mới trong thương mại điện tử và các yêu cầu mới về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu...

December 25, 2019

Có năm yếu tố chính ảnh hưởng đến các quyết định về vận tải: Bên gửi hàng, Bên nhận hàng, Nhà vận tải/trung gian, Chính phủ và Công chúng. Các chính sách sẽ được hình thành xung quanh năm yếu tố này. Điều này có thể phức tạp và có xu hướng dẫn đến xung đột.

Tùy thuộc và...

December 20, 2019

There are five main stakeholders involved in the transportation decisions: the shipper, the receiver, carriers and agents, the government and the consumer. It is clear that the policies will be formed around these five factors, which are often complex and tend to resul...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts