Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

October 29, 2019

Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm việc điều tiết hàng hóa và dịch vụ thông qua việc lập kế hoạch hiệu quả, thiết kế, thực hiện, kiểm soát và giám sát các hoạt động của chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng và quản lý Logistics có vai trò quan trọng không thể phủ nhận với mọi côn...

April 19, 2018

Cụm từ “Chặng cuối” (Last mile) không chỉ là một từ ngữ hoa mỹ trong ngành Logistics và chuỗi cung ứng. Giao hàng chặng cuối đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng. Tuy nhiên, chi phí cao chính là vấn đề được tạo ra từ sự thiế...

April 12, 2018

The term “last mile” is more than just a buzzword in the logistics and supply chain industry, concerning the transportation of goods to the final destination. Last mile delivery plays a key role in maintaining customer satisfaction. You can measure your fleet performan...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

SAY HELLO TO US!

​Singapore Office:

261 Lavender Street,

Singapore

Email: info@abivin.com

Vietnam ​Head Office:

100 Doc Ngu, Hanoi 

Phone: +84 2462 767 159

Email: info@abivin.com

​Vietnam Branch Office:

35-37 Ben Van Don,

Ho Chi Minh City

Email: info@abivin.com

Copyright © 2019 Abivin

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon