Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

April 3, 2019

Quản lý Chuỗi Cung Ứng xanh là sự tích hợp các phương pháp đổi mới và thân thiện với môi trường vào quy trình cung ứng. Trong một quy trình chuỗi cung ứng tiêu chuẩn, các nhà kinh tế đã nhận thấy mối lo ngại ngày một gia tăng về biến đối khí hậu và áp lực cho các công...

March 28, 2019

Green Supply Chain Management is integrating environment-friendly and innovative strategy while planning the supply chain process. In a standard supply chain process, it has been observed by the economists the rising concern on climate change and growing pressure on th...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

SAY HELLO TO US!

​Singapore Office:

261 Lavender Street,

Singapore

Email: info@abivin.com

Vietnam ​Head Office:

100 Doc Ngu, Hanoi 

Phone: +84 2462 767 159

Email: info@abivin.com

​Vietnam Branch Office:

35-37 Ben Van Don,

Ho Chi Minh City

Email: info@abivin.com

Copyright © 2019 Abivin

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon