Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

October 22, 2019

Đây là công ty bia có lịch sử phát triển 129 năm với 22 công ty con và quy mô lên đến 5000 nhân viên. Với công thức nấu bia truyền thống cùng sự trợ giúp của công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân viên có trình độ cao, họ đã phát triển thành một trong những công ty sản xuấ...

October 17, 2019

This brewery company has a long history of 129 years of development with 22 subsidiaries and 5000 employees. They kept its traditional recipe for beer with the help of modern technology and highly qualified staff to grow into one of the leading brewery companies in Vie...

October 15, 2019

Vận tải là khía cạnh không thể thiếu trong Logistics. Một công ty không thể duy trì hoạt động nếu như hàng hóa không được luân chuyển trong chuỗi cung ứng. Vận tải cho phép các công ty vượt qua rào cản về địa lý giữa nơi sản xuất tới khu vực tiêu thụ sản phẩm. Trong lo...

October 10, 2019

Transportation is an integral part of Logistics. A company cannot function well without being able to ship products across the supply chain. It also allows companies to cross geographic lines between where products are produced and where they are consumed. In logistics...

May 29, 2019

Đã có nhiều tranh luận với mục đích tìm ra cách tốt nhất để đảm bảo tính hiệu quả trong dịch vụ vận tải hàng hóa. Trong đó, có hai phương pháp phân phối phổ biến nhất và được coi là đối lập với nhau, đó là phương pháp Hub-and-Spoke và Point-to-Point. Vậy đâu là chiến l...

May 24, 2019

To ensure the efficiency in transportation services, there is a lot of debate on which overarching strategy is best to implement. Two methodologies of delivery, which are considered as the polar opposites on the connectively spectrum, are the hub and spoke and the poin...

April 19, 2019

Mở đầu

Cạnh tranh toàn cầu đã thúc đẩy doanh nghiệp cải thiện dịch vụ Logistics và phân phối của mình. Để có chất lượng vận hành xuất sắc, các công ty phải liên tục cung cấp dịch vụ chất lượng cao trong mọi khâu vận hành. Qua nhiều năm, đã có hai phương thức vận tải chí...

April 10, 2019

Introduction

Emerging global competition has made it essential for companies to improve their logistics and distribution services. There has been more focus on operational excellence which implies that companies must consistently deliver quality service across all opera...

March 8, 2017

Bạn có 1000 địa chỉ giao hàng và 10 lái xe, làm thế nào để bạn chia các địa chỉ cho từng lái xe, sao cho mỗi lái xe có thể đi theo con đường tối ưu nhất?

Hãy chỉ nói đến 100 địa chỉ và 10 lái xe thôi, đã có một tổ hợp vô cùng lớn phương án để bạn lựa chọn....

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive