Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

August 8, 2018

Ứng dụng điện thoại Abivin vRoute là phần không thể thiếu trong giải pháp Quản lý Vận tải (TMS) Toàn diện cùng tên, giúp việc giao hàng trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là người giao hàng có thể kết nối với hệ thống TMS. Trong thời đại Công...

August 1, 2018

Abivin vRoute mobile app is an inseparable component of the Abivin vRoute solution, making delivery much easier for drivers. All it takes for a delivery man to stay connected with the TMS is a smartphone. In the world of Industry 4.0, drivers are not entirely replaced...

September 11, 2017

Để duy trì một hệ thống logistics hiệu quả, đừng bao giờ đánh giá người tài xế đơn giản như một nhân viên vận chuyển. Họ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, mà còn là những đại sứ không -chính-thức cho thương hiệu của bạn và có sự tương tác thường x...

August 29, 2017

To maintain an efficient logistics system, drivers should never be treated as merely deliverymen. They not only play a critical role in the supply chain, but also act as unofficial ambassadors for your own brand and interact most frequently with customers. Therefore, i...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

SAY HELLO TO US!

​Singapore Office:

261 Lavender Street,

Singapore

Email: info@abivin.com

Vietnam ​Head Office:

100 Doc Ngu, Hanoi 

Phone: +84 2462 767 159

Email: info@abivin.com

​Vietnam Branch Office:

35-37 Ben Van Don,

Ho Chi Minh City

Email: info@abivin.com

Copyright © 2019 Abivin

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon