Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

October 29, 2019

Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm việc điều tiết hàng hóa và dịch vụ thông qua việc lập kế hoạch hiệu quả, thiết kế, thực hiện, kiểm soát và giám sát các hoạt động của chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng và quản lý Logistics có vai trò quan trọng không thể phủ nhận với mọi côn...

October 24, 2019

Supply chain management involves the regulation of goods and services through effective planning, design, execution, control and monitoring of supply chain activities. Supply chain and Logistics management is undeniably vital to every company operating in numerous indu...

October 22, 2019

Đây là công ty bia có lịch sử phát triển 129 năm với 22 công ty con và quy mô lên đến 5000 nhân viên. Với công thức nấu bia truyền thống cùng sự trợ giúp của công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân viên có trình độ cao, họ đã phát triển thành một trong những công ty sản xuấ...

October 17, 2019

This brewery company has a long history of 129 years of development with 22 subsidiaries and 5000 employees. They kept its traditional recipe for beer with the help of modern technology and highly qualified staff to grow into one of the leading brewery companies in Vie...

October 15, 2019

Vận tải là khía cạnh không thể thiếu trong Logistics. Một công ty không thể duy trì hoạt động nếu như hàng hóa không được luân chuyển trong chuỗi cung ứng. Vận tải cho phép các công ty vượt qua rào cản về địa lý giữa nơi sản xuất tới khu vực tiêu thụ sản phẩm. Trong lo...

October 10, 2019

Transportation is an integral part of Logistics. A company cannot function well without being able to ship products across the supply chain. It also allows companies to cross geographic lines between where products are produced and where they are consumed. In logistics...

September 5, 2019

Hiện nay, không khó để bắt gặp xe container ở các thành phố có cảng biển, trên những trục đường quốc lộ hay gần các khu công nghiệp chế xuất. Xe container trở nên rất phổ biến đáp ứng cho nhu cầu của ngành vận tải nói chung và ngành xuất nhập khẩu nói riêng. Đối với nh...

April 19, 2019

Mở đầu

Cạnh tranh toàn cầu đã thúc đẩy doanh nghiệp cải thiện dịch vụ Logistics và phân phối của mình. Để có chất lượng vận hành xuất sắc, các công ty phải liên tục cung cấp dịch vụ chất lượng cao trong mọi khâu vận hành. Qua nhiều năm, đã có hai phương thức vận tải chí...

April 10, 2019

Introduction

Emerging global competition has made it essential for companies to improve their logistics and distribution services. There has been more focus on operational excellence which implies that companies must consistently deliver quality service across all opera...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload