Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

January 5, 2018

Thành công trong việc hoạch định dữ liệu cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là điểm cốt lõi tạo nên sự sáng tạo có tính thực tế trong một số doanh nghiệp ngày nay. Dù công ty của bạn lựa chọn tập trung vào cung cấp các sản phẩm hỗ trợ trực tiếp tới thành công của...

December 25, 2017

Success with master data planning is essential. It is at the core of serious inventiveness in several businesses today. Whether your company is devoted to providing products focused on customer or operational excellence, master data planning is vital for success, and t...

December 14, 2017

Năm 2017 đang dần khép lại, chúng ta đều có thể nhìn lại những xu hướng công nghệ trọng yếu đang có tầm ảnh hướng mạnh mẽ thay đổi thế giới nói chung, và các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng nghiệp nói riêng. Năm 2018 tới đây việc vận hành chuỗi cung ứng sẽ phải đối...

December 4, 2017

With the end of 2017 approaching, we can all reflect on a year subjugated with isolationism dominating the agenda that leaves supply chain managers operating in a period of real doubt. The coming year will see several encounters for supply chains, and new traditions of...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

SAY HELLO TO US!

​Singapore Office:

261 Lavender Street,

Singapore

Email: info@abivin.com

Hanoi ​Head Office:

100 Doc Ngu, Hanoi, Vietnam 

Phone: +84 2462 767 159

Email: info@abivin.com

​Ho Chi Minh City Office:

35-37 Ben Van Don, HCMC, Vietnam

Phone: +84 976 638 008

Email: info@abivin.com

Copyright © 2020 Abivin

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon