Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

August 28, 2019

Trong nền kinh tế hiện nay, cho dù là những tập đoàn lớn hay những tổ chức phi lợi nhuận, dữ liệu đều là linh hồn giúp công ty vận hành và quản lý. Một nghiên cứu gần đây của Hackett Group đã chỉ ra rằng hơn 70% số công ty đang lên kế hoạch triển khai áp dụng công nghệ...

August 21, 2019

In today’s business world, whether it is a business corporation, a non-profit organization or a governmental agency, data is the heart of every company in operating, managing, or referencing. A recent Hackett Group study revealed that over 70% of companies are planning...

July 10, 2018

Quản lý Chuỗi Cung Ứng là cốt lõi của một doanh nghiệp. Các công ty trong các lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất đến bán lẻ, ngày càng nhận ra hiệu suất vận hành chuỗi cung ứng của họ ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh như thế nào. Họ hiểu rằng một chuỗi cung ứng hiệu quả l...

July 3, 2018

Supply chain management is the backbone of a business. Companies in various sectors, from manufacturing to retailing, have increasingly come to realize how much the performance of their supply chain affects their competitive differentiation. These companies understand...

January 5, 2018

Thành công trong việc hoạch định dữ liệu cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là điểm cốt lõi tạo nên sự sáng tạo có tính thực tế trong một số doanh nghiệp ngày nay. Dù công ty của bạn lựa chọn tập trung vào cung cấp các sản phẩm hỗ trợ trực tiếp tới thành công của...

December 25, 2017

Success with master data planning is essential. It is at the core of serious inventiveness in several businesses today. Whether your company is devoted to providing products focused on customer or operational excellence, master data planning is vital for success, and t...

December 14, 2017

Năm 2017 đang dần khép lại, chúng ta đều có thể nhìn lại những xu hướng công nghệ trọng yếu đang có tầm ảnh hướng mạnh mẽ thay đổi thế giới nói chung, và các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng nghiệp nói riêng. Năm 2018 tới đây việc vận hành chuỗi cung ứng sẽ phải đối...

December 4, 2017

With the end of 2017 approaching, we can all reflect on a year subjugated with isolationism dominating the agenda that leaves supply chain managers operating in a period of real doubt. The coming year will see several encounters for supply chains, and new traditions of...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon