Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

December 14, 2017

Năm 2017 đang dần khép lại, chúng ta đều có thể nhìn lại những xu hướng công nghệ trọng yếu đang có tầm ảnh hướng mạnh mẽ thay đổi thế giới nói chung, và các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng nghiệp nói riêng. Năm 2018 tới đây việc vận hành chuỗi cung ứng sẽ phải đối...

December 4, 2017

With the end of 2017 approaching, we can all reflect on a year subjugated with isolationism dominating the agenda that leaves supply chain managers operating in a period of real doubt. The coming year will see several encounters for supply chains, and new traditions of...

July 25, 2017

Blockchain không phải công nghệ mới. Nếu bạn đã từng nghe về Bitcoin, tức là ít nhiều bạn đã biết về blockchain rồi. Nhưng rất có thể bạn chưa biết rằng, blockchain thậm chí có thể tạo nên một cuộc cách mạng trong quản lý chuỗi cung ứng.

Trong ngành FMCG, rất nhiều các...

July 4, 2017

Blockchain is not a new technology. If you’ve ever heard about Bitcoin, you sure already knew what blockchain technology is about. What you may not know is that in the logistics industry, applying blockchain technology can revolutionize your supply chain management. Bl...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

SAY HELLO TO US!

​Singapore Office:

261 Lavender Street,

Singapore

Email: info@abivin.com

Hanoi ​Head Office:

100 Doc Ngu, Hanoi, Vietnam 

Phone: +84 2462 767 159

Email: info@abivin.com

​Ho Chi Minh City Office:

35-37 Ben Van Don, HCMC, Vietnam

Phone: +84 976 638 008

Email: info@abivin.com

Copyright © 2020 Abivin

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon