Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

November 12, 2019

Giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng trong ngành logistics. Mặc dù ngày nay, hình ảnh xe tải và tàu hỏa đang vận chuyển hàng hoá cho các doanh nghiệp là vô cùng phổ biến, hiếm người hiểu được rằng nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của dịch vụ vận t...

November 8, 2019

Transportation is an inseparable component of logistics. While the sights of trucks and trains carrying products of a company or parked at a business facility are common, few people understand how much the economy depends on economic and reliable transport.

(Image Sourc...

November 6, 2019

"Telematics", nghe khá lạ tai nhưng thực chất nó được tạo thành từ việc ghép giữa các từ TELEcommunication (viễn thông) và inforMATICS (tin học). Cảm biến telematics là thiết bị hỗ trợ các công ty 3PL theo dõi thời gian thực của các dữ liệu khác nhau như vị t...

November 1, 2019

There are many telematics providers that can help 3PLs enable real-time track & trace of different types of data like location, vehicle stop, door open/close, temperature, etc. This article will introduce top 5 telematics sensor providers for 3PL companies.

August 28, 2019

Trong nền kinh tế hiện nay, cho dù là những tập đoàn lớn hay những tổ chức phi lợi nhuận, dữ liệu đều là linh hồn giúp công ty vận hành và quản lý. Một nghiên cứu gần đây của Hackett Group đã chỉ ra rằng hơn 70% số công ty đang lên kế hoạch triển khai áp dụng công nghệ...

August 21, 2019

In today’s business world, whether it is a business corporation, a non-profit organization or a governmental agency, data is the heart of every company in operating, managing, or referencing. A recent Hackett Group study revealed that over 70% of companies are planning...

July 10, 2018

Quản lý Chuỗi Cung Ứng là cốt lõi của một doanh nghiệp. Các công ty trong các lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất đến bán lẻ, ngày càng nhận ra hiệu suất vận hành chuỗi cung ứng của họ ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh như thế nào. Họ hiểu rằng một chuỗi cung ứng hiệu quả l...

July 3, 2018

Supply chain management is the backbone of a business. Companies in various sectors, from manufacturing to retailing, have increasingly come to realize how much the performance of their supply chain affects their competitive differentiation. These companies understand...

January 5, 2018

Thành công trong việc hoạch định dữ liệu cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là điểm cốt lõi tạo nên sự sáng tạo có tính thực tế trong một số doanh nghiệp ngày nay. Dù công ty của bạn lựa chọn tập trung vào cung cấp các sản phẩm hỗ trợ trực tiếp tới thành công của...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square