Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

August 28, 2019

Trong nền kinh tế hiện nay, cho dù là những tập đoàn lớn hay những tổ chức phi lợi nhuận, dữ liệu đều là linh hồn giúp công ty vận hành và quản lý. Một nghiên cứu gần đây của Hackett Group đã chỉ ra rằng hơn 70% số công ty đang lên kế hoạch triển khai áp dụng công nghệ...

August 21, 2019

In today’s business world, whether it is a business corporation, a non-profit organization or a governmental agency, data is the heart of every company in operating, managing, or referencing. A recent Hackett Group study revealed that over 70% of companies are planning...

July 17, 2019

Logistics bên thứ 3 (3PL Logistics) được cho là sẽ định hình lại đáng kể toàn cảnh chuỗi cung ứng trong năm 2019 cũng như lĩnh vực logistics trong tương lai. Trong khi đó, phần mềm tối ưu hoá tuyến đường vận chuyển giúp cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn chuỗi bằng...

July 10, 2019

Third-party Logistics Providers (3PLs) can significantly shape the supply chain landscape in 2019 as well as the future logistics. Meanwhile, Route Optimization Software is proven to boost operational efficiency by solving vehicle routing & scheduling problems which th...

June 13, 2019

Recently, using advanced technology instead of human beings has become more and more popular in many types of business, not only in Logistics industry. However, not every company is willing to change for the two following reasons:

  • First, the traditional way has beco...

June 8, 2019

Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến thay cho con người ngày càng trở nên phổ biến. Ngành công nghiệp Logistics cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng thay đổi. Có hai lý do chính cho việc này, một là các doanh nghiệp ngại t...

December 28, 2018

The year 2018 saw the increasing use of advanced technology to give more intelligence to logistics operations. At the same time, companies are putting more effort in the environment aspect and sustainability of the supply chain. With the end of 2018 approaching, let’s...

June 28, 2018

Trong một bài viết trước, chúng ta đã đề cập tới việc máy móc đã và đang dần thay thế con người. Ở thời đại Công Nghiệp 4.0, trong các ngành công nghiệp lớn như sản xuất, vận tải, logistics,... những công việc lương thấp và mang tính lặp lại sẽ bị thay thế đầu tiên. Nh...

June 19, 2018

In one of our last articles, we mentioned the possibility of robot taking the place of human jobs. Specifically, technology is already replacing human in doing repetitive tasks in major industries like manufacturing, transportation, logistics, etc. The Industry 4.0 era...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square