Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

October 8, 2019

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về sự khác biệt giữa 1PL, 2PL, 3PL, 4PL và 5PL trong Logistics.

1PL: 1st Party Logistics - Logistics bên thứ nhất

Nguồn ảnh

Logistics bên thứ nhất (Logistics tự cấp) có thể là một doanh nghiệp hoặc một cá nhân cần vận ch...

October 2, 2019

In this article, we will go into detail about the differences between 1PL, 2PL, 3PL, 4PL and 5PL in Logistics. 

1PL: 1st Party Logistics

Image Source

First-party logistics service provider is a firm or an individual that needs to have cargo, freight, goods, products...

May 29, 2019

Đã có nhiều tranh luận với mục đích tìm ra cách tốt nhất để đảm bảo tính hiệu quả trong dịch vụ vận tải hàng hóa. Trong đó, có hai phương pháp phân phối phổ biến nhất và được coi là đối lập với nhau, đó là phương pháp Hub-and-Spoke và Point-to-Point. Vậy đâu là chiến l...

May 24, 2019

To ensure the efficiency in transportation services, there is a lot of debate on which overarching strategy is best to implement. Two methodologies of delivery, which are considered as the polar opposites on the connectively spectrum, are the hub and spoke and the poin...

March 13, 2019

Việc lựa chọn phần mềm đúng đắn cho doanh nghiệp giúp đạt hiệu quả trong quy trình, khả năng bao quát trong chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận chuyển. Một trong những phần mềm đó là Phần mềm Quản lý Vận tải (TMS), một phần của quản lý chuỗi cung ứng liên quan đến hoạt...

March 6, 2019

Selecting the correct software system for the business helps to attain process efficiency, gain visibility into the supply chain, and decrease general transport costs. One of such software is transportation management system (TMS) which is a subset of supply chain mana...

November 16, 2018

Mặc dù chuỗi cung ứng có tác động lớn đến thành công của doanh nghiệp, thế nhưng tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đôi khi bị bỏ qua. Sai lầm trong chuỗi cung ứng như năm ví dụ phổ biến dưới đây đều có khả năng làm ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh. Bài viết này sẽ ch...

October 23, 2018

Although the impact of supply chain performance on the success of a business is significant, it is sometimes inaccurate in some companies which are even well-versed in supply chain management. Supply chain mistakes like the five common examples below, all have the pote...

May 15, 2018

Một trong những trở ngại trong điều hành doanh nghiệp là việc giao hàng có thể không được hoàn thành đúng thời điểm. Nếu sản phẩm bị hỏng / trục trặc trong khi vận chuyển, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng giao hàng không thành công. Câu hỏi đặt ra là: Các công ty tổn...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us