Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

January 4, 2019

FMCG là ngành công nghiệp biến đổi nhanh, cực kỳ linh hoạt và đa dạng. Do vậy, các doanh nghiệp FMCG thường tiên phong trong việc sử dụng các công cụ và phương tiện mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả công việc. Cụ thể, việc áp dụng công nghệ vào các khía cạnh của c...

December 4, 2018

Here are the top 10 softwares other than ERP that every FMCG company should invest in to improve their quality and quantity of products and services.

July 24, 2018

Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, Quản trị Chuỗi cung ứng ngày càng trở nên phức tạp. Hoạt động của chuỗi cung ứng là điều kiện tiền đề cho sự tồn tại, là nhân tố chính thúc đẩy thành công của các doanh nghiệp FMCG. Doanh nghiệp luôn phải đối mặt với rủi ro nếu chuỗi c...

July 17, 2018

Managing supply chain is getting more complex and sophisticated in the global context. Supply chain is considered a prerequisite for the existence of FMCG businesses. Remaining a vulnerable supply chain is equivalent to an ever-present threat, as supply chain operation...

February 9, 2017

Giới thiệu​

FMCG là ngành công nghiệp hàng tiêu dùng nhanh, là lĩnh vực được xác định bởi các sản phẩm bán ra một cách nhanh chóng với chi phí tương đối thấp. Điều này có nghĩa là các công ty hàng tiêu dùng nhanh dựa chủ yếu vào lợi nhuận trên cơ sở số lượng lớn hàng hó...

December 20, 2016

Introduction

FMCG stands for Fast-Moving Consumer Goods, and it is a sector defined by products sold quickly at relatively low costs. This means FMCG companies rely mainly on the combined profit of large quantities of goods sold. The more and the faster these are sold,...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon