Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

August 15, 2019

Quản lý dữ liệu đầu vào (Master Data Management - MDM) là một trong những việc quan trọng nhất đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư, thực hiện quản lý dữ liệu đầu vào trên quy mô lớn vẫn còn rất hiếm. Để phát triển, điều quan trọng là các công ty c...

August 7, 2019

Master data management is undeniably essential to every company. However, to some extent, its implementation on a wide scale is still very rare. To innovate processes, it is crucial that companies control their business data with a strategic point of view. This article...

July 31, 2019

Bất cứ công ty nào đang tìm kiếm một nền tảng công nghệ phù hợp chắc hẳn cũng đã nghe đến Phần mềm lưu trữ dữ liệu tại chỗ (On-premises) và Phần mềm điện toán đám mây (Cloud-based solution). Tuy nhiên, việc lựa chọn một nền tảng phần mềm phù hợp chưa bao giờ là dễ dàng...

July 25, 2019

Every company searching for one software platform would have heard about On-premises and Cloud-based Solution. However, choosing the right software platform for your business is not as easy as it may seem. If you are wondering about the same thing, then this article is...

December 28, 2018

The year 2018 saw the increasing use of advanced technology to give more intelligence to logistics operations. At the same time, companies are putting more effort in the environment aspect and sustainability of the supply chain. With the end of 2018 approaching, let’s...

December 14, 2017

Năm 2017 đang dần khép lại, chúng ta đều có thể nhìn lại những xu hướng công nghệ trọng yếu đang có tầm ảnh hướng mạnh mẽ thay đổi thế giới nói chung, và các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng nghiệp nói riêng. Năm 2018 tới đây việc vận hành chuỗi cung ứng sẽ phải đối...

December 4, 2017

With the end of 2017 approaching, we can all reflect on a year subjugated with isolationism dominating the agenda that leaves supply chain managers operating in a period of real doubt. The coming year will see several encounters for supply chains, and new traditions of...

June 6, 2017

Mặc dù điện toán đám mây đã trở thành một xu hướng tất yếu trong suốt những năm trở lại đây, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam tỏ ra băn khoăn trước việc quyết định áp dụng một phần mềm điện toán đám mây cho doanh nghiệp của mình. Những băn khoăn này đều có thể h...

May 24, 2017

Talking to enterprises, we soon realize though Cloud Computing has been exciting a lot of developers around the world for many years, there are still doubts for business stakeholders when considering adopting a cloud-based solution. Fоr thе past 20 years оrgаnіzаtіоnѕ...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon