Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

December 3, 2019

Phân phối là một trong những ngành quan trọng ở Indonesia với các hoạt động liên quan đến bán buôn, nhập khẩu, xuất khẩu và bán lẻ. Phân phối được định nghĩa là một ngành thiết yếu, đảm bảo sản phẩm có sẵn cho người mua bằng cách phân bổ nó thông qua thị trường. Các bư...

November 6, 2018

Abivin vRoute system enables users to approach efficient logistics management processes. Both versions of Abivin vRoute, 1.0 and 3.0, have the same basic features, which have been developed and upgraded to save time and logistics cost for customers.

March 30, 2018

Introducing Abivin vRoute 3.0 - The First Mover in Logistics Optimization Software. Having been used by some globally renowned companies, including Procter and Gamble (P&G), FrieslandCampina, A.O.Smith among others since 2015, the latest version of Abivin vRoute is the...

February 13, 2018

Tầm nhìn trong chuỗi cung ứng - Tại sao bạn không thể bỏ qua?

Chuỗi cung ứng luôn phát triển ngày càng phức tạp, kéo theo đó là chi phí hoạt động ngày một tăng cao. Tầm nhìn chuỗi cung ứng (supply chain visibility) là một yêu cầu không thể thiếu để kiểm soát sự p...

January 25, 2018

Supply Chain Visibility – Why can’t it be ignored?

It is no doubt that the supply chain is always growing to be more complex and expanding in organizational costs. Supply chain visibility is a requirement for keeping that complexity and cost under control. In term of ri...

January 5, 2018

Thành công trong việc hoạch định dữ liệu cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là điểm cốt lõi tạo nên sự sáng tạo có tính thực tế trong một số doanh nghiệp ngày nay. Dù công ty của bạn lựa chọn tập trung vào cung cấp các sản phẩm hỗ trợ trực tiếp tới thành công của...

December 25, 2017

Success with master data planning is essential. It is at the core of serious inventiveness in several businesses today. Whether your company is devoted to providing products focused on customer or operational excellence, master data planning is vital for success, and t...

December 14, 2017

Năm 2017 đang dần khép lại, chúng ta đều có thể nhìn lại những xu hướng công nghệ trọng yếu đang có tầm ảnh hướng mạnh mẽ thay đổi thế giới nói chung, và các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng nghiệp nói riêng. Năm 2018 tới đây việc vận hành chuỗi cung ứng sẽ phải đối...

December 4, 2017

With the end of 2017 approaching, we can all reflect on a year subjugated with isolationism dominating the agenda that leaves supply chain managers operating in a period of real doubt. The coming year will see several encounters for supply chains, and new traditions of...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us