Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

November 22, 2019

Selecting a carrier to ship with is a challenging decision for many managers. A shipping partner will have a significant impact on the operations of the corporation. It is important for managers to evaluate a carrier provider to choose the most suitable one for shippin...

November 20, 2019

Tắc nghẽn giao thông vẫn luôn là một trong những trở ngại lớn nhất trong quản lý Logistics. Trong khi xu hướng này vẫn tiếp diễn, các nhà khai thác dịch vụ vận tải hàng hóa phải đối mặt với thử thách làm sao để lên được lịch trình giao hàng cho hiệu quả nhất. Bài viết...

November 15, 2019

Traffic congestion has remained as one of the biggest pain points in logistics management. As this trend keeps growing, freight service operators are challenged to come up with the most cost-efficient schedules for delivery. This article discusses traffic congestion ca...

November 12, 2019

Giao thông vận tải đóng vai trò rất quan trọng trong ngành logistics. Mặc dù ngày nay, hình ảnh xe tải và tàu hỏa đang vận chuyển hàng hoá cho các doanh nghiệp là vô cùng phổ biến, hiếm người hiểu được rằng nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của dịch vụ vận t...

November 8, 2019

Transportation is an inseparable component of logistics. While the sights of trucks and trains carrying products of a company or parked at a business facility are common, few people understand how much the economy depends on economic and reliable transport.

(Image Sourc...

November 6, 2019

"Telematics", nghe khá lạ tai nhưng thực chất nó được tạo thành từ việc ghép giữa các từ TELEcommunication (viễn thông) và inforMATICS (tin học). Cảm biến telematics là thiết bị hỗ trợ các công ty 3PL theo dõi thời gian thực của các dữ liệu khác nhau như vị t...

November 1, 2019

There are many telematics providers that can help 3PLs enable real-time track & trace of different types of data like location, vehicle stop, door open/close, temperature, etc. This article will introduce top 5 telematics sensor providers for 3PL companies.

October 29, 2019

Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm việc điều tiết hàng hóa và dịch vụ thông qua việc lập kế hoạch hiệu quả, thiết kế, thực hiện, kiểm soát và giám sát các hoạt động của chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng và quản lý Logistics có vai trò quan trọng không thể phủ nhận với mọi côn...

October 24, 2019

Supply chain management involves the regulation of goods and services through effective planning, design, execution, control and monitoring of supply chain activities. Supply chain and Logistics management is undeniably vital to every company operating in numerous indu...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts