Welcome to

THE WORLD OF INNOVATIVE LOGISTICS

December 25, 2019

Có năm yếu tố chính ảnh hưởng đến các quyết định về vận tải: Bên gửi hàng, Bên nhận hàng, Nhà vận tải/trung gian, Chính phủ và Công chúng. Các chính sách sẽ được hình thành xung quanh năm yếu tố này. Điều này có thể phức tạp và có xu hướng dẫn đến xung đột.

Tùy thuộc và...

December 20, 2019

There are five main stakeholders involved in the transportation decisions: the shipper, the receiver, carriers and agents, the government and the consumer. It is clear that the policies will be formed around these five factors, which are often complex and tend to resul...

December 19, 2019

Bối cảnh quản lý chuỗi cung ứng đang dần được cải thiện như một câu trả lời cho sự phát triển gần đây của ngành công nghiệp này. 2019 là một năm đầy thách thức đối với các doanh nghiệp Logistics trong việc cải thiện chuỗi cung ứng để cố gắng bắt kịp với tốc độ phát tri...

December 19, 2019

The landscape of supply chain management is under evolvement as it is the answer to recent development in this industry. Therefore, 2019 was a challenging year for businesses to improve their supply chain, as they try to keep up with technology evolution pace.

December 11, 2019

Không thể phủ nhận rằng hiệu quả của định tuyến trong giao hàng có thể ảnh hưởng đến khách hàng của công ty, chuỗi cung ứng và cả sự phát triển chung. Trong hoạt động giao hàng, việc hoạch định tuyến đường nên được tối ưu hóa để giữ chi phí ở mức tối thiểu. Hoạch định...

December 9, 2019

It is undeniable that effective routing affects the company’s customers, its supply chain and the overall development. On a day-to-day basis, route planning and planning should be optimized to keep the costs at a minimum. This can be done manually or automatically usin...

December 3, 2019

Phân phối là một trong những ngành quan trọng ở Indonesia với các hoạt động liên quan đến bán buôn, nhập khẩu, xuất khẩu và bán lẻ. Phân phối được định nghĩa là một ngành thiết yếu, đảm bảo sản phẩm có sẵn cho người mua bằng cách phân bổ nó thông qua thị trường. Các bư...

December 3, 2019

Đối với người quản lý, lựa chọn nhà vận tải sao cho phù hợp luôn là một quyết định đầy thách thức. Đối tác vận tải sẽ là một nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, đánh giá các công ty cung cấp dịch vụ vận tải để chọn ra đối tác phù...

November 29, 2019

Distribution is one of the most important businesses in Indonesia with relevant activities of wholesale, import, export, and retail represented in the process. Distribution is defined as an essential business that makes products available for purchase by allocating it...

Please reload

Featured Posts

What are 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, and 5PL?

October 2, 2019

1/5
Please reload

Recent Posts